02 January 2015

Politik Pejabat

Politik pejabat adalah sesuatu yang berlaku dalam ruang lingkup pengurusan sama ada dalam sektor awam mahu pun sektor swasta. Ada kalanya ia membawa kepada kebaikan dan ada kalanya membawa kepada keburukan. Politik pejabat ini dari sudut kebaikan ialah ianya akan memberi peluang kepada 'master mind' untuk meniti tangga kerjaya lebih 'cemerlang' (kononnya) tetapi ia merupakan malapetaka kepada mangsa- mangsa yang terlibat kerana ia merupakan 'frozen' yang akan membekukan kerjaya mereka (hasil kerja dan kebolehan mereka tidak menarik perhatian orang atasan kerana mereka merupakan ancaman kepada master mind)